Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro 1. ročník

 

15. 4. -  18. 4.  2019 

Český jazyk  - Slabikotvorné l,r -  slova, věty. Skládání a tvoření  vět. Slabikář - str.67,114 - 116 Pracovní sešit Str. 23, 24, 25.              Literární výchova - poslech pohádek( porozumění textu) 

Psaní - Písanka č. III -  str. 29 - 32. Přepis textu

Matematika -  Matematika č.2  Souměrnost tvaru a souměrnost  výrazů. Čísla určují pořadí. Rozšiřování představ o čísle. Str.57 - 59

Prvouka -  Jarní květiny - opakování

Dočítáme Slabikář. Od května každý pátek bude čtenářská dílnička - děti si připraví na tento den svoji knihu, z které budou číst.

18. 4. Velikonoční prázdniny                                                                                                                                                                         19. 4. svátek Velký pátek                                                                                                                                                                             22. 4. Velikonoční pondělí

22. 4. -  26.4.  2019

Český jazyk  - víceslabičná slova, délka slabik. Skládání a tvoření vět. Slabikář - str. 68, 117 - 121, Pracovní sešit 29 - 31

Literární výchova - pohádka O Smolíčkovi

Psaní - Opis, přepis, diktát

Matematika - Rozšiřování představ o čísle. Opakování. Testujeme sami sebe.

Prvouka - Jak lidé pracují - práce v lese, dřevo důležitý materiál

25. 4. - od 14  30h. budou hovorové hodiny o prospěchu a chování žáků