Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro 4. ročník

22. – 26. října

Český jazyk

Budeme pokračovat v procvičování skladebních dvojic a slovních druhů, zaměříme se na slovesa (osoba, číslo, čas).

Matematika

Umíme již přepsat hada, úlohu o myšleném čísle a úlohu se zvířátky do číselné rovnice s x. Ověříme si krátkým opakováním (středa). Čeká nás nové učivo -  zápis zlomku.

V geometrii jsme začali učivo o rovinných útvarech - rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý trojúhelník. Budeme pokračovat vlastnostmi čtyřúhelníků.

Vlastivěda

Dějepis - Sámův kmenový svaz

Zeměpis - Dokončíme výrobu knížky o České republice a kapitolu ČR - demokratický stát.

Přírodověda

Životní podmínky rostlin a živočichů

Ve čtvrtek si napíšeme krátké opakování na kapitolu Živá a neživá příroda. Všichni by měli vědět, co patří do živé a neživé přírody, složení vzduchu, význam slunečního záření, popsat koloběh vody v přírodě a fotosyntézu, napsat příklad potravního řetězce.

Angličtina

Testík (úterý) na dosud probranou gramatiku a slovíčka.

Pracovní činnosti

Připomínám ještě přírodní materiál na ozdobení podzimního okénka - barevné listy, jehličnaté větvičky, šišky, různé plody…. Potřebovat budeme  v pondělí 22.10.

 

Všichni jsou srdečně zváni na oslavu 100. výročí založení Československé republiky. V sobotu 27. 10. ve 14 hodin proběhne vzpomínka u pomníku 1. světové války a ve 14.30 hod. setkání v zahradě DPS u nově vysazené lípy – zazpívají všechny děti ZŠ, součástí budou i drobné soutěže pro děti.

 

pátek 26. 10. čeká děti projekt Staleté kořeny (1. a 2. vyučovací hodina). Odpadá tedy český jazyk a angličtina.