Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro 4. ročník

23. - 26. dubna

Český jazyk

Budeme pokračovat s orientačními prvky v textu. Diktát str. 130.   

Matematika

Celá čísla v různých prostředích – krokování, práce s číselnou osou. Vrátíme se i k rovnicím, budeme je řešit v prostředí děda Lesoně, pavučin, sčítacích trojúhelníků a šipkových grafů. V úterý 23. dubna si napíšeme Žabáčkovu miniolympiádu.  

Vlastivěda – dějepis

Dokončíme a procvičíme učivo o husitských válkách.

České země po husitských válkách.

Vlastivěda - zeměpis

Já a hospodaření.

Přírodověda

Rostliny a živočichové vod a bažin. Začneme si také povídat o rostlinách a živočiších na poli.

 

Přeji všem krásné Velikonoce!!

 

Ve čtvrtek 25. dubna budou třídní schůzky formou individuálních pohovorů

(14.30 - 17.30 ve VV dílně).