Jdi na obsah Jdi na menu
 


EU Peníze školám

 EU Peníze školám 

 

eu_plakat.jpg

 

  
Projekt EU Peníze školám má za cíl usnadnit základním školám čerpání peněz z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ze strany MŠMT byly definovány tzv. 
Šablony klíčových aktivit, které vymezují podporovaná témata a cíle, kterých se má těmito 
aktivitami dosáhnout, a především částky na dané aktivity.  
      
Také naše základní škola sestavila z předem definovaných šablon svůj projekt nazvaný Knihy 
i počítače zvládneme hravě.  
      
Projekt byl schválen a zahájen 7. května 2012. Doba trvání projektu je stanovena na 30 
měsíců. Během těchto 30 měsíců musí škola dosáhnout stanovených cílů a pravidelně  
je vykazovat formou monitorovacích zpráv.  
      
Nárok každé školy se odvíjí od počtu žáků a to podle vzorce: 
                      nárok školy = 300 000 Kč + 4 300 Kč x počet žáků
Tímto vzorcem byla určena hranice maximální podpory školy a to ve výši 570 762,- Kč. 
Finance rozdělíme do šablon určených k rozvoji ICT, čtenářských a matematických 
dovedností, výuky cizích jazyků.  
Díky projektu EU Peníze školám především vybavíme školu novými počítači a interaktivní 
tabulí, proškolíme pedagogy ve výše uvedených oblastech. 
Součástí projektu a závazným výstupem je sestavení sad výukových materiálů, které budou 
vytvářet vyučující.  
V našem případě vytvoříme 240 kusů výukových materiálů.